Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

GIỚI THIỆU SÁCH: CHINESE MILITARY STRATEGY IN THE THIRD INDOCHINA WAR

(Tác giả: Edward O'Dowd, Nxb. Routledge, 2007)
Cuốn sách là một nỗ lực nhằm tiếp tục bổ sung thêm những nhận thức mới về chiến lược, chiến thuật mà Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) sử dụng trong các cuộc chiến tranh; trong đó, trọng tâm là hoạt động quân sự của Trung Quốc trong Chiến tranh Đông Dương lần thứ ba (từ năm 1978 đến đến năm 1991)....[ĐỌC TIẾP]