Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: “Solidarity and National Revolution, the Soviet Union and the Vietnamese Communists 1954-1960”

Đóng góp vào các nghiên cứu mới ngày một nở rộ về chiến tranh Lạnh là một thế hệ mới các nhà nghiên cứu lịch sử - họ có điều kiện tiếp cận với nguồn tư liệu lưu trữ đa dạng, phong phú từ các kho lưu trữ của nhiều quốc gia khác nhau, nhất là các quốc gia cộng sản như Liên Xô, Trung Quốc…Một trong những sử gia như thế là Mari Olsen với một nghiên cứu công phu về quan hệ Liên Xô – Việt Nam những năm 1954-1960….[ĐỌC TIẾP]